REGJISTROHU TANI

Regjistrohu tani për Trajnimet intensiveSocial Media ose Graphic Design :

05 - 09 Shtator

Tirane

19 - 23 Shtator

Fier

03 - 07 Tetor

Korce

05 - 09 Shtator

Tirane

19 - 23 Shtator

Fier

03 - 07 Tetor

Korce